Misiune

Comisia Electorală Centrală este un organ de stat independent, înfiinţat pentru realizarea politicii electorale în scopul unei bune desfăşurări a alegerilor, pentru supravegherea şi controlul respectării prevederilor legale privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale

CEC este o instituţie deschisă, transparentă şi profesionistă, în permanenţă pregătită să-şi îndeplinească atribuţiile la cel mai înalt nivel şi într-un cadru electoral accesibil, în care cetăţenii să aibă încredere.

Misiunea Comisiei Electorale Centrale este de a crea condiţii optime pentru ca toţi cetăţenii Republicii Moldova să-şi poată exercita nestingherit dreptul constituţional de a alege şi de a fi ales în cadrul unor alegeri libere şi corecte.

Valorile de bază ale CEC sunt: Integritate, independenţă, impaţialitate, transparenţă, responsabilitate şi profesionalism, credibilitate, receptivitate, inovaţie, orientare spre cetăţean și incluziunea-gender.